De kracht van het gewone leven

Open Communicatie – workshop 13 februari

Workshop: Open communiceren

Hoe bewust ben je van je eigen openheid naar je kinderen? We merken dat er verschillende onderwerpen zijn, ook waar we zelf mee worstelen, die we moeilijk vinden om te bespreken met onze kinderen. We geven dan aan: ze zijn nog niet oud genoeg of: ik hoef mijn kinderen daar niet mee te belasten. Of ze hebben niets gemerkt waar het over gaat. Het andere uiterste komt ook voor, namelijk dat kinderen belast worden met de problematiek van de ouders. Het gaat erom dat je als ouder verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van je eigen problematiek. Als je die kunt dragen, dan kun je het op maat delen met je kinderen.

U

Kun je je eigen kwetsbaarheid laten zien?

U

Hoe open ben je over je eigen onmacht?

U

Maak je afspraken samen met je kinderen?

U

Kun je toegeven als je het niet goed hebt aangepakt?

U

Ben je open over je eigen kindertijd?