Levensloop van ons gezin

Wij zijn op later leeftijd weer bij elkaar gekomen. We kennen elkaar van een opleiding die we 30 jaar geleden samen hebben gedaan. We hebben allebei een langdurige relatie gehad en hebben allebei een gezin groot gebracht. We hebben een diepe wens om een gezinshuis te starten.

We hebben samen uitgebreid de mogelijkheden onderzocht hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Het was al snel duidelijk dat de boerderij in Friesland een geschikte plek voor een gezinshuis zou zijn. Dit betekent dat Erna de overstap heeft gemaakt van Twente naar Friesland. Haar praktijk voor therapie en coaching zet Erna gedeeltelijk voort in Friesland.

Uiteindelijk kwamen we eind 2018 bij gezinshuis.com uit, waar we meteen een goed gevoel bij hadden. Echter, na een jaar van samenwerking bleek dat het toch beter was om per 1 mei 2020 met de franchise te stoppen.

Uit onze competentietest blijkt dat we complementair aan elkaar zijn. Wim zal parttime zijn werk behouden en Erna zal fulltime zich bezig houden met het gezinshuis.

Onze competenties

In de uitkomsten van de competentietest komt naar voren, dat Wim een sterke ik-kracht heeft en Erna meer van het harmoniemodel is en graag de angel uit het conflict haalt. Erna compenseert dit met duidelijke regels en afspraken. Haar kwaliteiten liggen in het bieden van structuur. Wim is minder geordend en Erna`s basishouding is geordend.

We hebben beiden een groot empathisch vermogen. Erna is gewend om de behoefte te vertalen in een hulpaanbod. Wim kan zijn positie innemen en zich afvragen, wat dat met de ander doet en kan dit bijstellen, door zijn zelfkritisch vermogen. Erna neemt positie in door regels en afspraken toe te passen.

Uit de score blijkt dat ze beiden een kritische zelfreflectie hebben en daarin leerbaar en coachbaar op kunnen stellen.

Erna heeft vanuit haar sterke empathie zicht op de zorgbehoefte van het kind en kan vanuit de hoge hulpvaardigheid bieden wat een kind nodig heeft. Hier zit ook een valkuil, namelijk veel taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit is een aandachtspunt in de coachgesprekken.

Onderneming

We hebben gekozen voor een ondernemende vorm, omdat we als zzp’ers gewend zijn om zelfstandig te werken. We vinden het belangrijk, om onze eigen kleur te kunnen geven aan onze onderneming. Dit zien we als een verschil met een gezinshuis starten in dienstverband bij een instelling.

Klachten

 

We zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg voor een klachtenreglement.

 

Vertrouwenspersoon

 

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                                    
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Zelfstandig

Van  December 2018 tot Mei 2020 hebben wij als franchisedeelnemer samengewerkt met de franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com. Toen bleek dat er onvoldoende meerwaarde was in de samenwerking hebben we in goed overleg besloten deze te stoppen. 

We zijn nu aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Gezinshuizen.

Netwerk/vervanging

Vanuit de dorpsgemeenschap, familie en vrienden hebben we meerdere contacten, die voor het gezinshuis Heel Natuurlijk graag en met kunde wat willen gaan betekenen. Dit varieert van hulp bij de huishouding tot vrijwilligers bij bepaalde activiteiten onder begeleiding van ons, als ook mensen die ons in het gezinshuis kunnen vervangen als we afwezig zijn. We zullen van de mensen die ons vervangen ook altijd een CV en VOG vragen en overhandigen aan de zorgaanbieders als deze daarom vragen.

We hebben samen met andere gezinshuizen in het noorden van het land een Netwerk Gezinshuizen NNL opgericht.  

 Samen met 5 van deze gezinshuizen hebben we een 6-wekelijkse intervisie bijeenkomst.

 

 

Toekomstdossier

Onze rolverdeling zal zijn dat Wim zijn parttime werk zal behouden en Erna fulltime zich bezig zal houden met het gezinshuis. Wim zal zich verder richten op randvoorwaarden, zoals administratie, koken, en het verzorgen van de boerderijdieren en tuin.

Ons toekomstbeeld is dat het gezinshuis in de zomer 2019 gaat starten en langzaam uitbouwt naar het plaatsen van 3 kinderen. In januari 2020 kunnen we het twee kind opnemen en in het voorjaar 2020 het derde kind.

Dat we kinderen kunnen opnemen, een thuis geven, een kans op een goede toekomst en begeleiden naar zelfstandigheid. Daarnaast willen we in de toekomst graag begeleid kamer wonen gaan aanbieden.